Life @ BSS

Achievement - Sports

Showing 41-60 of 79 items.
PRABITHA P

PRABITHA P

VIDHUR V

VIDHUR V

ARAVIND M

ARAVIND M

ANILKRISHNA

ANILKRISHNA

SONA S

SONA S

VIVEK H

VIVEK H

JAGAN JITHESH MENON

JAGAN JITHESH MENON

HASEEN SALVA

HASEEN SALVA

ANAHA.M

ANAHA.M

ANZIL MON .N

ANZIL MON .N

ABHINAND.J

ABHINAND.J

AKSHAYA MOHANAN

AKSHAYA MOHANAN

National Rifle Shooting Participant 2017-2018

National Rifle Shooting Participant 2017-2018

Kerala State Swimming Participant 2017-2018

Kerala State Swimming Participant 2017-2018

Kerala State Archery Participant 2017-2018.

Kerala State Archery Participant 2017-2018.

Kerala State JavelinThrow Participant 2017-2018

Kerala State JavelinThrow Participant 2017-2018

Kerala State Roll Ball Campion 2017-2018

Kerala State Roll Ball Campion 2017-2018

Kerala State Archery Participant. 2017-2018

Kerala State Archery Participant. 2017-2018

National Roll Participant 2017-2018

National Roll Participant 2017-2018

Table Tennis Champion 2017-2018

Table Tennis Champion 2017-2018